• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kultur - Søknad om tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Opplysninger om søker

Retningslinjer:

Tilskuddet gis til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med beliggenhet i Modum kommune.

Anlegg som er berettiget til spillemidler må være ført opp i handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Det gis i tillegg tilskudd til mindre nyanlegg og vedlikeholdsarbeid som ikke er oppført i planen. Slike søknader vurderes i samarbeid med idrettsrådet, og nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg vil bli prioritert. Det vil i større grad enn tidligere legges vekt på at anlegget skal være et middel for å oppnå aktivitet.

Foreninger som ikke har brukt bevilgninger fra tidligere år, må gjøre rede for framdriften i anleggene det er bevilget tilskudd til. Det vil i utgangspunktet ikke bli gitt nye tilskudd før tidligere tildelte tilskudd er brukt.

Tilskudd gis med inntil 50 % av søkerens dokumenterte totalkostnad inkludert dugnad. Tilskuddet utbetales på grunnlag av framlagt regnskap. Tildelte midler må brukes innen utgangen av påfølgende kalenderår.

Det forutsettes at det søkes om spillemidler dersom anlegget er stønadsberettiget til dette.

Alle søknader skal inneholde:

· tegninger av nyanlegg/større endringer

· detaljert beskrivelse av nyanlegg/vedlikeholdsarbeid

· detaljert kostnadsoverslag med dokumentasjon av oppgitte kostnader

· finansieringsplan med dokumentasjon av egenandel

· revidert regnskap

Om søker
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader