• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - Søknad

Informasjon

Kommunen fjerner trær på egen grunn når det er risiko for skade på eiendom eller mennesker. Om dette er årsaken til ønsket felling skal du ta direkte kontakt med kommunen.

Felling av trær som skygger for sol, utsikt eller andre lignende forhold er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave. Hvis du av slike årsaker ønsker å felle trær eller rydde busker som står på kommunal grunn, må du søke om det. Dersom søknaden innvilges, må du som søker signere en egenerklæring før arbeidet kan starte. Egenerklæringen er et avtaleformular mellom kommunen som grunneier og søker, hvor ansvarsforholdet mellom partene framkommer. Kostnader til felling som ikke skyldes sikkerhetsmessige årsaker må dekkes av deg som søker.

Som vedlegg til søknaden skal det følge et kart over området du ønsker å felle trær/rydde. Kart finner du på kommunens kartportal (https://kommunekart.com/klient/modum/publikum), eller ved å henvende deg på Servicetorget.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader